Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimas

LT-01104 Vilnius,
Tel.: (8 5) 2625515,
Faks.: (8 5) 2623974.
El.paštas kanc@ukmin.lt
Pagrindinė svetainė

 • Kontaktai
 • Aktualijos
 • LR teisės aktai
 • ES teisės aktai
 • Pripažinimo sistemos
 • Akademinio ir profesinio kvalifikacijų pripažinimo sąveika
 • Vidaus rinkos informacinė sistema
 • Europos profesinė kortelė
 • Įspėjimo sistema
 • Dokumentų apie profesinę patirtį ir jos trukmę išdavimas
 • TRUMPAI

  Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimas tai:

  Procedūra, kurią įvykdžius valstybė suteikia galimybę savo teritorijoje
  užsiimti reglamentuojama profesija ar profesine veikla, atsižvelgiant į
  specifinės profesinės kvalifikacijos turėjimą, įgytą kitoje valstybėje.


  Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimą Lietuvoje koordinuoja
  Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.

  LR reglamentuojamos
  profesijos ir
  kompetentingos institucijos

   

   
  ES/EEE šalių bei Šveicarijos Konfederacijos
  reglamentuojamos profesijos
   
   
  ES/EEE šalių bei Šveicarijos Konfederacijos
  informaciją teikiančių
  institucijų adresai

   

   

   
  Dažniausiai užduodami
  klausimai
   

  Reglamentuojama profesija – profesinės veiklos rūšis arba profesinės veiklos rūšių grupė, kuriomis užsiimant (arba užsiimant vienu iš jos būdų) pagal teisės aktus tiesiogiai ar netiesiogiai reikalaujama turėti tam tikrą profesinę kvalifikaciją. Užsiėmimo būdu laikomas ir profesinio vardo, kurį naudoti pagal įstatymus ir kitus teisės aktus leidžiama tik turintiems tam tikrą profesinę kvalifikaciją, naudojimas, taip pat buvimas Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 1 priede išvardytų asociacijų arba organizacijų nariu.

  Profesinė kvalifikacija – tai kvalifikacija, patvirtinta formalios kvalifikacijos įrodymu (diplomu, pažymėjimu, kompetenciją patvirtinančiu dokumentu) ir/arba profesine patirtimi.

  Profesinė patirtis – tai asmens faktiškas ir teisėtas darbas pagal darbo sutartį ar savarankiškai pagal tam tikrą profesiją, arba užsiėmimas profesine veikla valstybėje narėje. Profesinė patirtis tvirtinama kompetentingos institucijos išduotu tam tikru dokumentu.

  © 2011. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema