Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Spausdinti
   Versija neįgaliesiems
Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimas

Paieška puslapyje
Vidaus rinkos
informacinė
sistema (IMI)

LT-01104 Vilnius,
Gedimino pr. 38 
Tel.: 8 706 64845,
Faks.: 8 706 64762.
El.paštas kanc@ukmin.lt

Vaistininkas (pharmacist) (direktyva 2005/36/EB)

Kompetentinga institucija

Teisės aktai

Sveikatos apsaugos ministerija

Kontaktiniai asmenys:

Miglė Domeikienė

migle.domeikiene@sam.lt

Tel: +370 5 264 8755

 

Rasa Balserienė

rasa.balseriene@sam.lt

Tel: +370 5 219 3335

 

 

 Vilniaus g. 33, LT01506 Vilnius

 

  1. Žin., 2008, Nr. 136-5355“Dėl Vaistininko profesinės kvalifikacijos pripažinimo, norint Lietuvos Respublikoje dirbti pagal vaistininko profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti vaistininko paslaugas, tvarkos aprašo patvirtinimo“

  2. Žin., 2007, Nr. 37-1392“Dėl vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) teisių ir pareigų paskirstymo aprašų patvirtinimo“

  3. Žin., 2006, Nr. 132-5018„Dėl vaistininko praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“

  4. Žin., 2006, Nr. 132-4997„Dėl Farmacinės veiklos licencijavimo taisyklių, reikalavimų kvalifikuotam asmeniui, atsakingam už gamybą ir (ar) importą, aprašo ir farmacinės veiklos licencijų formų patvirtinimo“

  5. Žin., 2006, Nr. 78-3056Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas, pakeitimas (Žin., 2008, Nr. 119-4493)

  6. žin., 2004, Nr. 60-2140 „Dėl kvalifikacijųpatvirtintų diplomais, pažymėjimais ir kitais dokumentais, išduotais Lietuvos Respublikosir Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams, baigusiems ar pradėjusiemsstudijas buvusioje TSRS iki 1990 m. kovo 11 d.,prilyginimo gydytojų, akušerių, veterinarijos gydytojų, vaistininkų irarchitektų profesinėms kvalifikacijoms, patvirtintoms LR išduotais diplomais,pažymėjimais ir kitais dokumentais“

  7. žin., 2001 Nr.50-1761 “Dėl užsienyje įgytos vaistininko profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo nuostatai” (pakeitimas:Žin., 2008, Nr. 145-5857).

  8. žin., 2004, Nr.45-1493“Farmacijos diplomų, pažymėjimų ir kitų kvalifikacijos dokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijoje arba valstybėje, pasirašiusioje Europos Ekonominės Erdvės sutartį, pripažinimo taisyklės”, pakeitmas (Žin., 2005 Nr. 19-630)

  9.  žin., 2003, Nr.119-5454“Dėl farmacijos specialistų profesinės kompetencijos vertinimo komisijos sudarymo” (pakeitimas žin., 2004, Nr.134-4884), pakeitimas (Žin., 2006 Nr. 101-3923)

 
Paskutinis atnaujinimas: 2015-02-04 07:51:18
© 2011. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema