Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Spausdinti
   Versija neįgaliesiems
Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimas

Paieška puslapyje
Vidaus rinkos
informacinė
sistema (IMI)

LT-01104 Vilnius,
Gedimino pr. 38 
Tel.: 8 706 64845,
Faks.: 8 706 64762.
El.paštas kanc@ukmin.lt

Surdopedagogas (Surdopedagogue) (direktyva 2005/36/EB)

Kompetentinga institucija

Teisės aktai

Švietimo ir mokslo ministerija

Kontaktinis asmuo:

Darius Gudinas

darius.gudinas@smm.lt

 

Tel.:+370 5 2191535

A.Volano 2/7, LT01516 Vilnius

1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 38-1804)

2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. V-716  „Dėl Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisijos patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 59-2940)

3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. ISAK-3216 „Dėl Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo" (Žin., 2008, Nr. 142-5669)

4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005  m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 506  „Dėl kvalifikacinių reikalavimų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, aprašo tvirtinimo" (Žin., 2005, Nr.43-1395; 2005, Nr.139-5029; 2007, Nr.68-2682; 2007, Nr.99-4022; 2009, Nr.100-4201; 2011, Nr.99-4680)

5. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. ISAK-2826 „Dėl Profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti ar teikti laikinas arba vienkartines paslaugas Lietuvos Respublikoje pagal reglamentuojamą profesiją, priskirtą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kuruojamai sričiai, tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2008, Nr. 125-4769; 2010, Nr. 131-6704)

6. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. ISAK-54 „Dėl mokytojo profesijos kompetencijos aprašo patvirtinimo (Žin., 2007, Nr. 12-511)

7. Švietimo ir mokslo ministerijos Kolegijos 1995 06 29 nutarimas Nr. 28 „Dėl pedagogų rengimo nuostatų“
 
Paskutinis atnaujinimas: 2013-11-06 08:08:04
© 2011. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema