Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Spausdinti
   Versija neįgaliesiems
Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimas

Paieška puslapyje
Vidaus rinkos
informacinė
sistema (IMI)

LT-01104 Vilnius,
Gedimino pr. 38 
Tel.: 8 706 64845,
Faks.: 8 706 64762.
El.paštas kanc@ukmin.lt

Socialinis darbuotojas (social worker) (direktyva 2005/36/EB)

Kompetentinga institucija

Teisės aktai

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

 

Kontaktinis asmuo:

 

Inga Sapkaitė

 

inga.sapkaite@socmin.lt
Tel.: +370 706 68273

 

Vitalija Rudokienė

 

vitalija.rudokiene@socmin.lt
Tel.: +370 706 68272

 

 A. Vivulskio g.5, Vilnius

 

  1. Žin., 2008, Nr. 126-4828„Dėl Socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal socialinio darbuotojo profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti socialinio darbuotojo paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“

  2. Žin., 2006, Nr. 86-3376„Dėl socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programų ir socialinio darbo metodinių centrų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“

  3. Žin., 2006, Nr. 82-3281 „Dėl aukštojo mokslo diplomų, diplomų, pažymėjimų ir kitų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, išduotų Europos Sąjungos, Europos Ekonominės Erdvės valstybėse ar Šveicarijos Konfederacijoje, pripažinimo norint dirbti socialiniu darbuotoju Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“

  4. Žin., 2006, Nr. 43-1569„Dėl Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo“, pakeitimai (žin., 2006, Nr. 91-3586, žin., 2006, Nr. 79-3123, žin., 2006, Nr. 86-3375, žin., 2007, Nr. 53-2065,žin., 2008, Nr. 55-2104,žin., 2008, Nr. 134-5219)

  5. Žin., 2000, Nr. 4-101 „Socialinį darbą dirbančių socialinių darbuotojų pareigybės sąrašas“

  6. Žin., 1996, Nr. 104-2367Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas

  7. žin., 2003, Nr.3-83 “Dėl socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijosvertinimo komisijos ir jos nuostatų patvirtinimo”

 
Paskutinis atnaujinimas: 2015-02-04 07:49:19
© 2011. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema