Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Spausdinti
   Versija neįgaliesiems
Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimas

Paieška puslapyje
Vidaus rinkos
informacinė
sistema (IMI)

LT-01104 Vilnius,
Gedimino pr. 38 
Tel.: 8 706 64845,
Faks.: 8 706 64762.
El.paštas kanc@ukmin.lt

Profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistemos

Vienas pagrindinių Europos Bendrijos siekių – panaikinti kliūtis tarp valstybių narių laisvam asmenų ir paslaugų judėjimui. Laisvas asmenų judėjimas valstybių narių piliečiams pirmiausia reiškia teisę dirbti pagal atitinkamą profesiją, ar teisę teikti vienkartinai ir laikinai teikti paslaugas ne toje valstybėje narėje, kurioje jie įgijo profesinę kvalifikaciją. Viena šios teisės sudėtinių dalių – darbuotojų judėjimo laisvė, apimanti nemažai atskirų teisių: teisę įsidarbinti, teisę laisvai judėti Europos Sąjungos (toliau – ES) teritorijoje, Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) šalyse (Lichtenšteine, Norvegijoje, Islandijoje) bei Šveicarijos Konfederacijoje, teisę apsigyventi ir kt. Profesinių kvalifikacijų pripažinimas yra viena iš ES piliečių teisių, laisvo asmenų judėjimo principo vienas iš garantų ir sudėtinių dalių.

Asmens teisė laisvai pasirinkti, vykdyti profesinę veiklą dažnai įtvirtinama valstybių konstitucijose, tačiau siekiant visuomenės interesų apsaugos, teisė dirbti pagal tam tikrą profesiją ar užsiimti tam tikra profesine veikla gali būti nulemta konkrečios kvalifikacijos. ES valstybėse narėse, EEE šalyse bei Šveicarijos Konfederacijoje egzistuoja savitos išsilavinimo sistemos. Todėl atitinkamos kvalifikacijos, kuri reikalinga norint dirbti pagal tam tikrą reglamentuojamą profesiją ar profesinę veiklą įgijimas kitoje valstybėje, sudaro kliūtis migrantui, kurios bandomos naikinti profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistema.

Taigi, siekiant palengvinti laisvą asmenų judėjimą, panaikinti atsirandančias kliūtis norint įsisteigti ar dirbti pagal atitinkamą profesiją, teikti paslaugas, taip pat apsaugoti piliečius (vartotojus, klientus, pacientus ir kt.) nuo specialistų, neturinčių pakankamos kvalifikacijos, ES yra reglamentuojama keli šimtai profesijų bei sukurta europinė profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistema, kuri susideda iš kelių profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistemų (schema):

  1. Bendroji formalios kvalifikacijos įrodymų pripažinimo sistema (Bendroji pripažinimo sistema).
  2. Kvalifikacijos pripažinimas remiantis būtiniausių rengimo reikalavimų derinimu (Automatinio pripažinimo sistema).
  3. Profesinės patirties pripažinimo sistema.


Profesinių kvalifikacijų pripažinimas galimas tik tuomet, kai profesija yra reglamentuojama.

Reglamentuojama profesija – profesinės veiklos rūšis arba profesinės veiklos rūšių grupė, kuriomis užsiimant (arba užsiimant vienu iš jos būdų) pagal teisės aktus tiesiogiai ar netiesiogiai reikalaujama turėti tam tikrą profesinę kvalifikaciją. Užsiėmimo būdu laikomas ir profesinio vardo, kurį naudoti pagal įstatymus ir kitus teisės aktus leidžiama tik turintiems tam tikrą profesinę kvalifikaciją, naudojimas, taip pat buvimas Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 1 priede išvardytų asociacijų arba organizacijų nariu.

Profesinė kvalifikacija – tai kvalifikacija, patvirtinta formalios kvalifikacijos įrodymu (diplomu, pažymėjimu, kompetenciją patvirtinančiu dokumentu) ir/arba profesine patirtimi.

Profesinė patirtis – tai asmens faktiškas ir teisėtas darbas pagal darbo sutartį ar savarankiškai pagal tam tikrą profesiją, arba užsiėmimas profesine veikla valstybėje narėje. Profesinė patirtis tvirtinama kompetentingos institucijos išduotu tam tikru dokumentu.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2016-07-11 11:05:17
© 2011. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema