Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Spausdinti
   Versija neįgaliesiems
Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimas

Paieška puslapyje
Vidaus rinkos
informacinė
sistema (IMI)

LT-01104 Vilnius,
Gedimino pr. 38 
Tel.: 8 706 64845,
Faks.: 8 706 64762.
El.paštas kanc@ukmin.lt

LR teisės aktai reglamentuojantys profesinių klasifikacijų pripažinimą

Norėdami rasti reikiamą teisės aktą, nuspauskite nuorodą į Valstybės žinias.

 1. Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo ĮSTATYMAS (Žin., 2008, Nr. 47-1747) ir Lietuvos Respublikos reglementuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo Nr. X-1478 pakeitimo įstatymas Nr. XII-2233  (TAR, 2016-01-06, Nr. 361)

 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimas Nr. 411 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo” (TAR, 2016-04-28, Nr. 10656

 3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. A1-335 „Dėl Pažymos apie profesinės patirties trukmę, kai profesija ar profesinė veikla nėra reglamentuojama Lietuvos Respublikoje, tačiau reglamentuojama priimančioje valstybėje narėje, formos ir jos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 119-4516)

 4. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. 4-486 “Dėl Lietuvos Respublikoje reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo“ (TAR, 2016-05-09, Nr. 11715).

 5. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. 4-378 „Dėl nacionalinės reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimio“ (TAR, 2016-05-24, Nr. 13871)

 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarimas Nr. 1069 "Dėl trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo" (Žin., 2011, Nr. 115-5403)

 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m.vasario 29 d. nutarimas Nr. 212 "Dėl išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2012, Nr. 29-1290)

 8. Valstybinio turizmo departamento direktoriaus 2008 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-61 „Dėl gido profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal gido profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti gido paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 102-3941; Žin., 2010, Nr. 138-7088)

 9. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. ISAK-2826 „Dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti ar teikti laikinas arba vienkartines paslaugas Lietuvos Respublikoje pagal reglamentuojamą profesiją, priskirtą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kuruojamai sričiai, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 125-4769; Žin., 2010, Nr. 131-6704)

 10. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 20 d. Nr. V-564 „Dėl kilmės valstybės narės mokslo vardo naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2016-06-21, Nr. 17314)

 11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. D1-507 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-131 „Dėl Architekto diplomų, pažymėjimų ir kitų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijoje arba valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 55-1916; Žin., 2008, Nr. 114-4373; Žin., 2010, Nr. 133-6819)

 12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. D1-616 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-341 „Dėl Architektų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 121-4974; Žin., 2010, Nr. 3-130; Žin., 2010, Nr. 117-5985)

 13. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. ĮV-485 „Dėl restauratoriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint Lietuvos Respublikoje dirbti pagal restauratoriaus profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti restauratoriaus paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 123-4685,Žin., 2010, Nr. 142-7315)

 14. Socialinės globos įstaigų administravimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. V(4)-189 „Dėl socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal socialinio darbuotojo profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti socialinio darbuotojo paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 135-6914)

 15. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. B1-506 „Dėl veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti veterinarijos gydytoju ar laikinai arba vienkartinai teikti veterinarijos gydytojo paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 113-4327)

 16. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. 1R-416 „Dėl Teisingumo ministro 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 1R-111 „Dėl teisininko kvalifikaciją patvirtinančio dokumento, išduoto Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse ar Šveicarijos Konfederacijoje, pripažinimo, kai asmuo siekia būti pripažintas Lietuvos advokatu, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 129-4920

 17. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. V-388 „Dėl vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 55-2696

 18. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. V-389 „Dėl vaistininko profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal vaistininko profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti vaistininko paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 55-2698)

 19. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. V-40 „Dėl Diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialias gydytojų odontologų kvalifikacijas patvirtinančių dokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėse narėse, Šveicarijoje ar valstybėse, pasirašiusiose Europos ekonominės erdvės susitarimą, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklių“ (Žin., 2004, Nr. 45-1494; Žin., 2007, Nr. 139-5711; Žin., 2008, Nr. 125-4777)

 20. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. V-41 „Dėl diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialias bendrosios praktikos slaugytojų profesines kvalifikacijas patvirtinančių dokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėse narėse, Šveicarijoje ar valstybėse, pasirašiusiose Europos Ekonominės Erdvės susitarimą, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 45-1495; Žin., 2008, Nr. 4-142; Žin., 2008, Nr. 125-4774)

 21. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. V-42 „Dėl diplomų pažymėjimų ir kitų oficialias akušerių profesines kvalifikacijas patvirtinančių dokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėse narėse, Šveicarijoje ar valstybėse, pasirašiusiose Europos Ekonominės Erdvės susitarimą, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 45-1496) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. V-43 „Dėl gydytojų diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialias kvalifikacijas patvirtinančių dokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijoje arba valstybėje, pasirašiusioje Europos Ekonominės Erdvės susitarimą, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 45-1496; Žin., 2008, Nr. 4-143; Žin., 2008, Nr. 125-4775

 22. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. V-43 „Dėl gydytojų diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialias kvalifikacijas patvirtinančių dokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijoje arba valstybėje, pasirašiusioje Europos Ekonominės Erdvės susitarimą, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 45-1497; Žin., 2008, Nr. 4-144; Žin., 2008, Nr. 125-4776)

 23. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1081 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1003 „Dėl Diplomų, pažymėjimų ir kitų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, išduotų Europos Sąjungos, Europos Ekonominės Erdvės valstybėse ar Šveicarijos konfederacijoje, pripažinimo norint dirbti Lietuvos Respublikoje pagal reglamentuojamą profesiją, priskirtą Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai sričiai, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 4-141; Žin., 2008, Nr. 125-4778)

 24. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 22 d. nutarimas Nr.1486 „Dėl Lietuvos Respublikos derybinių pozicijų derybose dėl narystės Europos Sąjungoje patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 111-3592)

 25. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. 4-464 "Dėl asmenų, siekiančių teikti įmonių bankroto ir įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas laikinai (vienkartinai) ar įsisteigus Lietuvos Respublikoje, profesinės kvalifikacijos pripažinimo" (TAR, 2014-07-07, Nr.9870)

 26. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 4-444 „Dėl Europos profesinės kortelės išdavimo ir vidaus rinkos informacinės sistemos bylos sukūrimo ir sąlygų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2016-06-29, Nr. 17797)
 27. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 4-426  „Dėl Įspėjimo sistemos organizavimo ir informacijos, nurodytos Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 61 straipsnio 1 ir 2 dalyse, tvarkymo procedūrų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2016-06-21, Nr. 17362)
 
Paskutinis atnaujinimas: 2016-07-11 12:00:47
© 2011. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema