Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Spausdinti
   Versija neįgaliesiems
Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimas

Paieška puslapyje
Vidaus rinkos
informacinė
sistema (IMI)

LT-01104 Vilnius,
Gedimino pr. 38 
Tel.: 8 706 64845,
Faks.: 8 706 64762.
El.paštas kanc@ukmin.lt

IMI kūrimo procesas

 

Pirmoji kuriamos IMI dalis yra profesinių kvalifikacijų pripažinimo srityje. ES valstybės reglamentuoja šimtus profesijų. Šioje srityje kiekviena valstybė turi savo tradicijas ir reglamentavimo struktūrą, todėl ir informacijos poreikis labai skiriasi, į profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesą įtraukta daugybė kompetentingų institucijų. Todėl, siekiant įdiegti IMI pasirinktas laipsniškas diegimo modelis. Iš pradžių, IMI bus diegiama ir bandoma keturioms profesijoms, kur pasikeitimas informacija itin reikšmingas.

Šios profesijos, tai gydytojai (angl. – doctors) ir vaistininkai (angl. – pharmacists), visų pirma dėl to, kad jos reglamentuojamos visose ES valstybėse narėse, o harmonizuoto rengimo dėka, joms taikomas automatinio pripažinimo principas. Kita priežastis – šių profesijų atstovai aktyviai dalyvavo aukščiau minėtame Amsterdamo procese. Pastebėta, kad gydytojai visoje ES yra labiausiai migruojanti profesija. Tikimasi, kad IMI padės kompetentingoms institucijoms efektyviau tvarkytis pripažįstant profesinė kvalifikaciją, t.y. saugoti savo valstybės vartotojus, užtikrinti reikiamą paslaugos kokybę ir pan.

Kitos dvi profesijos – auditoriai (angl. – accountants) ir kineziterapeutai (angl. – physiotherapists), t.y. bendrajai pripažinimo sistemai priklausančios profesijos.

Tikimasi, kad bandomoji sistemos versija pradės veikti iki direktyvos įgyvendimo termino pabaigos, t.y. 2007 m. spalio mėn.

Planuojama, kad IMI sistemos kūrimo kaštus padengs Komisija. Nacionaliniame lygmenyje pagrindinius kaštus sudarys duomenų atnaujinimo, darbuotojų mokymo išlaidos kompetentingose institucijose ir IMI sistemos suderinimo su nacionalinėmis sistemomis kaštai.

Pasirengdamos dalyvauti IMI sistemoje, šalys narės turės:

  • pasirinkti centralizuotą arba decentralizuotą modelį IMI įgyvendinimui;

  • surinkti duomenis apie kompetentingas institucijas bei nacionalinius ekspertus;

  • pasirinkti vieną ar daugiau IMI kontaktinių asmenų (nacionalinių ir deleguotų

  • koordinatorių);

  • tvarkyti kompetentingų institucijų duomenis.

Kiekviena šalis narė privalės paskirti Nacionalinį IMI koordinatorių (toliau – NIMIC), kuris turės:

  • užtikrinti, kad kompetentingos institucijos būtų užregistruotos IMI vartotojais;

  • užtikrinti, kad būtų gaunami atsakymai į užklausas, gautas iš kitų šalių narių, ir užklausas,

  • siunčiamas kitoms šalims narėms;

  • veikti kaip pagrindinis kontaktinis asmuo bendradarbiaujant su Komisija ir kitomis šalimis narėmis įvairiais IMI sistemos funkcionavimo klausimais.

Kiekviena šalis narė taip pat galės paskirti vieną arba kelis Deleguotus IMI koordinatorius (toliau – DIMIC), kurie bus pavaldūs paskirtajam NIMIC, o kiekviena kompetentinga institucija, užregistruota sistemoje, bus priskirta IMI Koordinatoriui (DIMIC arba NIMIC). DIMIC galės būti skiriami pagal kuruojamas teisės aktų sritis (pvz., Profesinės kvalifikacijos), pagal veiklos sritis (pvz., medikai), pagal administravimo subjektą (pvz., Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) ir t.t.

Kompetentingos institucijos - tai institucijos ar įstaigos, vykdančios priežiūros arba reguliavimo funkcijas šalyje narėje. Pavyzdžiui, paslaugų sektoriuje šias funkcijas gali vykdyti valstybės institucijos, profesinės organizacijos, asociacijos ar kitos organizacijos, kurios, būdamos teisiškai nepriklausomos, atlieka tam tikras reguliavimo funkcijas (pavyzdžiui, prižiūri paslaugų teikimą arba paslaugų prieinamumą, ir/arba valdo duomenis, reikalingus kitai institucijai arba šaliai narei). Siekiant užtikrinti keitimąsi informacija bei užklausų pateikimą IMI sistemoje, visos kompetentingos institucijos turės būti užregistruotos sistemoje (CAD).

 
Paskutinis atnaujinimas: 2015-02-04 07:44:41
© 2011. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema