Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Spausdinti
   Versija neįgaliesiems
Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimas

Paieška puslapyje
Vidaus rinkos
informacinė
sistema (IMI)

LT-01104 Vilnius,
Gedimino pr. 38 
Tel.: 8 706 64845,
Faks.: 8 706 64762.
El.paštas kanc@ukmin.lt

Europos profesinė kortelė

Europos profesinė kortelė – elektroninis dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad asmuo įvykdė visas sąlygas, būtinas norint laikinai ir kartais teikti paslaugas priimančiojoje valstybėje narėje arba kad profesinė kvalifikacija būtų pripažinta siekiant įsisteigti priimančiojoje valstybėje narėje.

Europos profesinė kortelė pagreitins specialistų, norinčių dirbti kitose valstybėse narėse pagal reglamentuojamą profesiją, profesinių kvalifikacijų pripažinimą. Ji bus išduodama per vidaus rinkos informacinę sistemą ir prilygs profesinės kvalifikacijos pripažinimo dokumentui. Jei iki šiol asmuo, norintis įsisteigti kitoje valstybėje narėje ar laikinai teikti paslaugas pagal reglamentuojamą profesiją turėjo vykti į norimą valstybę narę, ieškoti kompetentingos institucijos, priduoti dokumentus, o paaiškėjus, kad turi ne visus – grįžti į kilmės valstybę narę ir išsiimti reikiamus dokumentus – tai nuo 2016 m. sausio jis galės visa tai padaryti elektroninėmis priemonėmis pateikdamas prašymą kilmės valstybės narės kompetentingai institucijai.

Asmuo, susikūręs savo paskyrą bei pridėjęs visus reikiamus dokumentus į Europos Komisijos sugeneruotą sistemą, automatiškai pateikia savo prašymą išduoti Europos profesinę kortelę reikiamai Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai, kuri, patikrinusi visus duomenis, perduoda juos į reikiamą valstybės narės kompetentingą instituciją. Priimančios valstybės narės kompetentingos institucijos patikrina asmens turimą profesinę kvalifikaciją ir priima atitinkamą sprendimą: išduoti / neišduoti Europos profesinę kortelę ar taikyti kompensacinę priemonę.

Europos profesinė kortelė nėra plastikinė kortelė. Tai elektroninis dokumentas, patvirtinantis, kad asmeniui yra pripažinta profesinė kvalifikacija, arba jis yra išpildęs visas sąlygas norint laikinai teikti paslaugas.

Teisinis pagrindas

Pagrindinės nuostatos dėl Europos profesinės kortelės yra įtvirtintos 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2013/55/ES, kuria iš dalies keičiama direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (Direktyvos 2013/55/ES 1 straipsnio 5 dalies 4a – 4e), bei Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XII-2233 5 straipsnyje.

Europos profesinės kortelės techniniai aspektai ir kitos procedūrinės nuostatos yra įtvirtintos 2015 m. birželio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente 2015/983 dėl Europos profesinės kortelės išdavimo ir įspėjimo mechanizmo taikymo procedūrų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/36/EB.

Profesijos, kurioms gali būti išduota Europos profesinė kortelė

1.    Bendrosios praktikos slaugytojai
2.    Vaistininkai
3.    Kineziterapeutai
4.    Kalnų gidai
5.    Nekilnojamo turto agentai

Visos šios profesijos atitinka Direktyvoje 2013/55/ES nustatytas sąlygas:

  • atitinkamoje profesijoje yra didelis judumas arba didelio judumo galimybės;
  • atitinkami suinteresuotieji subjektai yra išreiškę pakankamą susidomėjimą;
  • atitinkama profesija arba pasirengimui tokiai profesijai skirtas rengimas yra reglamentuojami didžiojoje valstybių narių dalyje.

Ateityje planuojama Europos profesinę kortelę taikyti ir kitoms profesijoms.

Kaip pateikti paraišką išduoti Europos profesinę kortelę?

Kad pateiktumėte paraišką išduoti Europos profesinę kortelę, visų pirma turite prisijungti prie ECAS – Europos Komisijos tapatybės atpažinimo sistemos. Jei dar neturite naudotojo vardo ir slaptažodžio, turėsite juos susikurti.

Nuorodą prisijungimui prie ECAS galite rasti ČIA.

Tuomet teks skirti kelias minutes asmens duomenims ir kontaktinei informacijai įrašyti į jūsų Europos profesinės kortelės profilį.
Įrašęs visą profilio informaciją galite rengti paraišką, įkelti nuskenuotų reikiamų dokumentų kopijas ir nusiųsti jas Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai.

NAUDOTIS EUROPOS PROFESINĖS KORTELĖS IŠDAVIMO PROCEDŪRA

Kaip patikrinti Europos profesinę kortelę?

Europos profesinės kortelės galiojimo tikrinimas

Naudingos nuorodos

Daugiau informacijos apie Europos profesinę kortelę galite rasti:

Kontaktai Lietuvos Respublikoje

Kontaktai dėl Europos profesinės kortelės išdavimo:

Jei turite klausimų susijusiu su Europos profesinė kortele prašome kreiptis:

Birutė Kindurienė
Profesinių kvalifikacijų pripažinimo koordinatorė
Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus patarėja
El. paštas: Birute.Kinduriene@ukmin.lt; Tel: 8 706 63246

Sandra Kvaraciejienė
Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vyriausioji specialistė
El. paštas: Sandra.Kvaraciejiene@ukmin.lt; Tel: 8 706 63246

 
Paskutinis atnaujinimas: 2016-04-15 08:33:53
© 2011. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema