Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Spausdinti
   Versija neįgaliesiems
Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimas

Paieška puslapyje
Vidaus rinkos
informacinė
sistema (IMI)

LT-01104 Vilnius,
Gedimino pr. 38 
Tel.: 8 706 64845,
Faks.: 8 706 64762.
El.paštas kanc@ukmin.lt

Architektas (architects) (direktyva 2005/36/EB)
Kompetentinga institucija

Teisės aktai

Aplinkos ministerija

Kontaktinis asmuo:

 

Algimantė Treinienė

 

a.treiniene@am.lt

 

Tel: +37052663623

Jakšto g.4/9, LT01105 Vilnius

 

  1. žin., 2007, Nr.121-4974 “Dėl architektų atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.
  2. žin., 2007, Nr.121-4973 “Dėl architektų profesinio atestavimo komisijos sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo”.
  3. žin., 2004, Nr.21-617 “LR teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymas”, pakeimas (Žin., 2004, Nr. 152-5531)
  4. žin., 2008, Nr.114-4373 "Dėl architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai arba vienkartinai teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo"
  5. Žin., 2004, Nr.60-2140. "Dėl kvalifikacijų, patvirtintų diplomais, pažymėjimais ir kitais dokumentais, išduotais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams, baigusiems ar pradėjusiems studijas buvusioje TSRS iki 1990 m. kovo 11 d., prilyginimo gydytojų, bendrosios praktikos slaugytojų, dantų gydytojų, akušerių, veterinarijos gydytojų, vaistininkų ir architektų profesinėms kvalifikacijoms, patvirtintoms Lietuvos Respublikoje išduotais diplomais, pažymėjimais ir kitais dokumentais."
  6. Žin., 2004, Nr.78-2767 “Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.08:2004 “Valstybės tarnautojų, vykdančių savivaldybių vyriausiųjų architektų pareigybių funkcijas ir viešojo administravimo institucijų valstybės tarnautojų, atliekančių teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, atestavimo tvarkos aprašas bei specialieji kvalifikaciniai reikalavimai”
 
Paskutinis atnaujinimas: 2011-11-18 09:45:21
© 2011. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema