Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Spausdinti
   Versija neįgaliesiems
Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimas

Paieška puslapyje
Vidaus rinkos
informacinė
sistema (IMI)

LT-01104 Vilnius,
Gedimino pr. 38 
Tel.: 8 706 64845,
Faks.: 8 706 64762.
El.paštas kanc@ukmin.lt

Akademinio ir profesinio kvalifikacijų pripažinimo sąveika

Paprastai su kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo klausimais susiduriama migruojant iš vienos šalies į kitą, pvz. grįžtant į savo šalį po studijų užsienyje arba važiuojant į kitą valstybę dirbti ar mokytis. Asmenų įgyta kvalifikacija suteikia galimybių baigti aukštąjį mokslą ar tęsti studijas, siekti profesinio lavinimosi, atveria kelius į bendrą ir specializuotą darbo rinką. Pagal pripažinimo tikslą - dirbti ar mokytis - skiriami du pagrindiniai kvalifikacijų pripažinimo tipai ir su jais susijusios procedūros.

Akademinis kvalifikacijos pripažinimas. Tai yra užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimas studijų tikslu, t. y., kai kvalifikacijos turėtojas nori studijuoti. Jo gali prireikti ir kvalifikacijos turėtojui norint dirbti. Tokiu atveju akademinis pripažinimas padeda darbdaviams geriau suprasti, kuriai šalies kvalifikacijai užsienyje įgytoji yra lygiavertė.

Užsienio vidurinio ir aukštojo mokslo kvalifikacijų vertinimą (išskyrus užsienio mokslo laipsnius, kurių akademinį pripažinimą atlieka Lietuvos mokslo taryba) ir akademinį pripažinimą atlieka Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC).

Minėtų kvalifikacijų ir laipsnių akademinio pripažinimo naująją sistemą įtvirtina 2012 m. vasario 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 212 patvirtintas Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašas (Žin., 2012, Nr. 29-1290)

Profesinis kvalifikacijos pripažinimas. Tai užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimas darbo tikslu, t. y., kai asmuo siekia imtis tam tikros profesinės veiklos. Neretai pasitaiko, kad ta pati kvalifikacija toje pat šalyje gali būti pripažinta tinkama akademinei veiklai, bet netinkama (ar iš dalies tinkama) profesinei veiklai ir atvirkščiai.

NORIU DIRBTI LIETUVOJE ARBA KITOJE ES, EEE VALSTYBĖJE AR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOJE. KĄ TURĖČIAU ŽINOTI?

Jei įgijote išsilavinimą vienoje ES, EEE valstybėje ar Šveicarijoje ir norite dirbti kitoje iš minėtų valstybių, Jums reikėtų žinoti, kad profesijos yra dviejų tipų: reglamentuojamos, kai sprendimą dėl įgytos profesinės kvalifikacijos tinkamumo dirbti priima kompetentinga institucija; nereglamentuojamos, kai sprendimą dėl įgytos profesinės kvalifikacijos tinkamumo dirbti priima darbdavys.

Noriu dirbti Lietuvoje

Kur kreiptis, jei profesija reglamentuojama Lietuvos Respublikoje?

 1. Reglamentuojamų profesijų sąraše pasirenkama ta profesija, pagal kurią norima dirbti ir kreipiamasi į tą kompetentingą instituciją, kuri nurodyta prie pasirinktos reglamentuojamos profesijos;

 2. Informaciją apie profesinės kvalifikacijos pripažinimą teikia kompetentinga institucija;

 3. Kompetentingai institucijai prašant atlikti išsilavinimo vertinimą ir (ar) akademinį pripažinimą, kreipiamasi į tai atliekančias institucijas (žr. žemiau);

 4. Sprendimą dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo priima kompetentinga institucija;

 5. Kompetentingos institucijos sprendimas dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo gali nesutapti su sprendimu dėl išsilavinimo vertinimo ir (ar) akademinio pripažinimo;

 6. Daugiau informacijos apie išsilavinimo vertinimą ir (ar) akademinį pripažinimą, taikomus Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus galima rasti: http://www.skvc.lt/

Kur kreiptis, jei profesija nereglamentuojama Lietuvos Respublikoje?

 1. Norint dirbti pagal profesiją, kurios nėra reglamentuojamų profesijų sąraše (žr. aukščiau), nereikia sprendimo iš kompetentingos institucijos dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo;

 2. Norint dirbti pagal nereglamentuojamą profesiją, tiesiogiai kreipiamasi į būsimą darbdavį, kuris ir priima sprendimą dėl profesinės kvalifikacijos tinkamumo dirbti;

 3. Informuoti asmenį apie pateikiamus darbdaviui dokumentus yra darbdavio kompetencija;

 4. Darbdaviui gali prireikti informacijos apie užsienio institucijoje įgyto išsilavinimo akademinį lygį (pvz., ar tai aukštasis išsilavinimas). Tokiu atveju darbdavys gali paprašyti atlikti išsilavinimo vertinimą ir (ar) akademinį pripažinimą (žr. žemiau);

 5. Darbdavio sprendimas dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo gali nesutapti su sprendimu dėl išsilavinimo vertinimo ir (ar) akademinio pripažinimo.

Noriu dirbti kitoje ES, EEE valstybėje ar Šveicarijos Konfederacijoje

Kur kreiptis, jei profesija reglamentuojama kitoje ES, EEE valstybėje ar Šveicarijos Konfederacijoje?

 1. Įsitikinti, kad profesija yra reglamentuojama toje valstybėje, kurioje planuojama dirbti .

 2. Jeigu profesija yra reglamentuojama, tada reikia kreiptis į valstybės, kurioje planuojama dirbti, kompetentingą instituciją arba kontaktinę instituciją dėl informacijos apie reglamentuojamos profesinės kvalifikacijos pripažinimą.

Kur kreiptis, jei profesija nereglamentuojama kitoje ES, EEE valstybėje ar Šveicarijos Konfederacijoje?

 1. Profesija, kuria siekiama dirbti tam tikroje valstybėje, gali būti nereglamentuojama.

 2. Norint dirbti pagal nereglamentuojamą profesiją, tiesiogiai kreipiamasi į būsimą darbdavį, kuris ir priima sprendimą dėl profesinės kvalifikacijos tinkamumo dirbti.

 3. Informuoti asmenį apie pateikiamus darbdaviui dokumentus yra darbdavio kompetencija;

 4. Darbdaviui gali prireikti informacijos apie užsienio institucijoje įgyto išsilavinimo akademinį lygį (pvz., ar tai aukštasis išsilavinimas). Tokiu atveju darbdavys gali paprašyti atlikti išsilavinimo vertinimą ir (ar) akademinį pripažinimą.

 5. Darbdavio sprendimas dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo gali nesutapti su sprendimu dėl išsilavinimo vertinimo ir (ar) akademinio pripažinimo.

Noriu išvykti dirbti pagal turimą profesinę veiklą turint profesinę patirtį į kitą ES, EEE valstybę ar Šveicarijos Konfederaciją. Ką turėčiau žinoti?

 1. Išsiaiškinti, ar profesinė veikla (pavyzdžiui, kirpėjo, kosmetologo, statybininko ir kt.) yra reglamentuojama toje valstybėje.

 2. Jeigu profesinė veikla toje valstybėje yra reglamentuojama, gauti pažymą apie profesinę patirtį.

 3. Pažymą apie profesinę patirtį išduoda Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija (http://www.ukmin.lt/www.profesijos.lt).

Plačiau:

Įžanga
Ištakos
Teisinės ribos
Sistemos ir topologija
 
Paskutinis atnaujinimas: 2015-02-04 08:00:50
© 2011. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema