Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Spausdinti
Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimas

Search form
Vidaus rinkos
informacinė
sistema (IMI)
LT-01104 Vilnius,
Tel.: 8 706 64845,
Faks.: 8 706 64762.
El.paštas kanc@ukmin.lt
Aktualijos

 

 • Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo Lietuvos Respublikoje koordinavimo funkcijos nuo 2010 m. liepos 1 d. iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos perduotos Ūkio ministerijai (Žin., 2010, Nr. 38-1784).
 • 2011 m. gruodžio 19 d. Europos Komisija paskelbė Pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo ir Reglamentas (...) dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacijos sistemą.
 • 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/55/ES kuria iš dalies keičiama Direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacijos sistemą (IMI reglamentas) (OL 2013 L 354, p. 132).
 • Direktyvos 2013/55/ES naujovės:
  • Įvedamas vieno langelio principas. Bus sudarytos sąlygos geresnei prieigai prie informacijos apie profesinių kvalifikacijų pripažinimą. Visi piliečiai, norintys, kad jų profesinė kvalifikacija būtų pripažinta, turėtų turėti galimybę tai padaryti pagal vieno langelio principą. Tokios vieno langelio įstaigos bus kontaktiniai centrai (PSC), įsteigti pagal Direktyvą 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje. Juose piliečiai vienoje vietoje galės gauti informaciją apie dokumentus, kurių reikia, kad būtų pripažinta jų profesinė kvalifikacija, taip pat internetu atlikti visas pripažinimo procedūras.
  • Įdiegiama Europos profesinė kortelė elektroniniu formatu. Ji leis pagreitinti specialistų profesinės kvalifikacijos pripažinimą kitoje ES valstybėje narėje, atskirais atvejais tam sugaištant ne daugiau nei keturias savaites. Europos profesinė kortelė bus išduodama per Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI) tam tikroms profesijų, atitinkančių Direktyvos 2013/55/ES nustatytus kriterijus, atstovams.
  • Sukuriamas įspėjimo mechanizmas apie sveikatos apsaugos specialistus (gydytojus, slaugytojus, vaistininkus ir kt.) ir kai kuriuos švietimo specialistus, kuriems savo šalyje veikla buvo sustabdyta ar apribota. Tai ypač svarbu, siekiant išvengti atvejų, kai gydytojai, kuriems uždrausta verstis gydytojo praktika jų valstybėje narėje, išvyksta dirbti į užsienį ir kitos valstybės narės apie jiems taikomą draudimą neturi informacijos.
  • Atnaujinti septynių sektorinių profesijų būtiniausi rengimo reikalavimai (gydytojams, odontologams, vaistininkams, slaugytojams, akušeriams, veterinarams ir architektams). Jie buvo atnaujinti atsižvelgiant į šių profesijų vystymosi raidą.
  • Įvestas privalomas reglamentuojamų profesijų reglamentavimo pagrindimas. Valstybės narės turės pateikti reglamentuojamų profesijų sąrašą ir pagrįsti, kodėl jas reikia reglamentuoti. Po to turėtų būti vykdomas abipusis vertinimas, dalyvaujant Europos Komisijai.
    
 • 2015 m. gruodžio 22 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo NR. X-1478 pakeitimo įstatymas Nr. XII-2233, perkeliantis į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę Direktyvos 2013/55/ES nuostatas.
 
Last Update: 2016-01-28 11:31:06
© 2010. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema